Metodický deň

                                                                                                                                                                                                                                                                „Daj každému dňu šancu,

                                                                                                                                                                                                                                aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.“

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mark Twain

4. máj 2016 nebol pre pedagogických zamestnancov špeciálnych základných škôl a odborných učilíšť v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice – odboru školstva. bežným pracovným dňom.

Učitelia, majstri a vychovávatelia sa zúčastnili METODICKÉHO DŇA na vybraných školách v kraji. Medzi ne patrila aj naša škola, ktorá pripravila program a aktivity v sekcii: Odborné učilištia.

Hlavným cieľom pracovného dňa bolo oboznámiť sa s novými teoretickými poznatkami, týkajúcimi sa školskej práce, ale aj aktívne sa realizovať  v praktickej činnosti v tvorivých dielňach. Interaktívne a zážitkové aktivity s drevom, textilom a hlinou boli zamerané na praktické a inovatívne činnosti, ktoré môžu všetci využívať alebo modifikovať v každodennej práci so žiakmi.

Metodický deň bol prínosný vo vedomostnej oblasti, ale aj v oblasti sociálnych vzťahov, nakoľko si všetci pedagogickí zamestnanci mohli vymeniť poznatky a praktické skúsenosti z práce so žiakmi.

Veríme, že každý z nich si odnášal z našej školy čo najviac nového a prínosného. Pokračovať v čítaní

Stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľky školy

tenis

Spojená škola, Nová 803, v Dobšinej je známa svojim bohatým, veľmi aktívnym mimoškolským životom. A to tak na poli kultúrnom, ako aj športovom.   Jedným z tradičných a dlhodobo realizovaných podujatí je aj obľúbený stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľky školy. Na tohtoročnom športovom zápolení, ktoré sa konalo dňa 26.2.2016 v priestoroch spojenej školy, sa zúčastnilo 5 družstiev: Spojená škola, Nová 803, Dobšiná, Spojená škola, Zimná, Dobšiná Základná škola, Zimná 190, Dobšiná, Detský domov, Nová 809, Dobšiná, Reedukačné centrum Mlynky.
Každé družstvo prišlo s úmyslom vyhrať a tak športovci dali do hry všetko, čo bolo v ich silách. Šport je však hra, pri ktorej ani dlhodobá príprava, či predchádzajúce veľké úspechy nie sú zárukou víťazstva. Športová šťastena tento krát nestála na domácej strane, ale dala priestor hosťujúcim družstvám. 1.miesto obsadilo Reedukačné centrum Mlynky, 2. miesto Základná škola, Zimná 190, Dobšiná, 3. miesto Detský domov, Nová 809, Dobšiná. Ani to, že domácim sa tento ročník nepodarilo vyhrať, neubralo nič z pocitu radosti, hravosti, zdravej súťaživosti, či chuti o rok sa stretnúť opäť. Celý turnaj otvorila, ceny víťazom s blahoželaním odovzdala riaditeľka školy Mgr. Božena Sentpéteryová. Poďakovanie patrí  primátorovi mesta Jánovi Slovákovi za poskytnutie pohárov a cien, pánovi Štefanovi Trenkovi, ako hlavnému rozhodcovi, všetkým trénerom, súťažiacim a organizátorom podujatia. Dovidenia o rok!

Stolnotenisový turnaj – prezentácia na stiahnutie

Fašiangový týždeň

Po dlhých zimných prázdninách bolo potrebné poriadne vyhrnúť rukávy a zopakovať všetko učivo. Blížil sa polrok a s ním známkové zúčtovanie. Na konci mesiaca si žiaci mohli vydýchnuť, a tak sme si posledný januárový týždeň spestrili. Priblížili sme si Fašiangy, ich význam a zvyky tak, ako ich oslavovali naši predkovia. Celý „Fašiangový týždeň“ bolo v triedach a na chodbách veselo. Spoločne sme si vyzdobili priestory školy a každý deň sa žiaci tešili na novú aktivitu.

- Popri učeniu sme sa dozvedeli, čo sú to Fašiangy a ako ich kedysi oslavovali.

- Mali sme „návštevný deň“ u susedov a spoločne sme sa zabávali, samozrejme so spevom, tancom a pohostením. Prekvapením boli vynikajúce tradičné fašiangové dobroty – šišky.

- Svojpomocne sme si vyrobili škrabošky a klobúky na karneval, no tu sa nemohlo nič prezradiť.

- Vyrábali sme  tradičné fašiangové  symboly, ktoré k  Fašiangom neodmysliteľne patria. Použitý  materiál bol pestrý  a výsledok na výstavke veľmi nápaditý.

- Na koniec vždy to najlepšie, v piatok sa priestormi našej školy tiahol čudný sprievod: šašovia, princezné. veštice, strašidlá….

Týždeň sa ukončil karnevalovou diskotékou v školskom klube.

Tešíme sa na budúce Fašiangy!

Pokračovať v čítaní

PF 2016

Keď hodiny na veží odbili presne dvanásť,

začal sa písať nový rok dvetisíc šestnásť.

V uliciach vypukol hluk, radosť, nadšenie,

čože nám nastávajúci rok prinesie ?

Želajme si zdravie, a k tomu aj šťastie,

želajme si lásku, aj pohody trošku!

Všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, všetkým žiakom i učňom Spojenej školy, Nová 803, Dobšiná, ale tiež všetkým našim priaznivcom a známym, želáme úspešný štart do nového roka, a to v osobnom aj pracovnom živote.

Vianočná akadémia

titulná fotka

Vianočnou akadémiou sme slávnostne ukončili rok 2015. Žiaci sa predstavili pásmom vinšov, kolied, ale aj tancov a scénok.

Všetkým prajeme krásne Vianoce a v novom roku 2016 veľa šťastia, zdravia, lásky a pohody. Pokračovať v čítaní

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

Klopy – klopy z rána,
otvára sa brána.
Dva mesiace iba spala,
žiakov dnuká nepúšťala.
Dvor bol pustý,
triedy nemé,
aj lavice osirelé.
September sa vlády chopil
do školy všetkých žiakov vrátil.
Dosť už bolo leňošenia,
s chuťou dajme sa do učenia!

1.septembera 2015 sa otvorili aj brány SŠ v Dobšinej. Triedy ožili smiechom a vravou oddýchnutých žiakov.
Želáme pedagógom, pedagogickým zamestnancom, žiakom i učňom úspešný školský rok 2015/2016.