Deň učiteľov

J.A.KomenskýJediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.
(J. A. Komenský)

Marec – prvý jarný mesiac nastupuje po dlhom zimnom období. Oddýchnutý , plný sily prináša nám hneď niekoľko významných udalostí:
Marec –  mesiac knihy
Medzinárodný deň žien
Deň učiteľov.
Pristavme sa  a zaspomínajme si na J. A . Komenského,  ktorý sa narodil 28. marca a na jeho počesť si v tento deň pripomíname sviatok všetkých učiteľov. Veľký učiteľ národov sa narodil v dobe plnej nepokojov, kedy učiť sa v škole nebolo samozrejmosťou. Celý svoj plodný život venoval výchove a vzdelávaniu, zanechal po sebe diela, v ktorých nachádzajú inšpiráciu celé generácie učiteľov. Status učiteľa sa menil s dobou, ale v centre vždy bol, je a bude žiak a jeho rozvoj osobnosti.
Všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom želáme krásny Deň učiteľov.

 

Talentárium

22. februára 2017 sa v sále Kultúrneho domu v Dobšinej konalo súťažno-zábavné podujatie s názvom Talentárium. Počas pestrého dopoludnia si štvorčlenné družstvá vyskúšali svoju rýchlosť, šikovnosť, presnosť pri plnení zaujímavých úloh. Pozvaní žiaci zo základných škôl z Dobšinej, Nižnej Slanej, Mlyniek – Bielych Vôd, Detského domova , ale aj naši  domáci žiaci vedeli, že medaily nedostanú, ale napriek tomu každú úlohu zvládli s plným nasadením. Obecenstvo so zaujatím sledovalo nielen súťaž, ale aj zábavný program počas prestávok. Pokračovať v čítaní

Fašiangový týždeň máme za sebou

obrázok

Aby sme sa nenudili, fašiangy sme oslávili.
Od pondelka až po piatok, každý deň bol pre nás sviatok.
PONDELOK bol poučný,
veď dozvedeli sme sa, čo sú fašiangy.
V UTOROK   bolo interaktívne videnie,
zaujímavé to bolo učenie.
Nastala STREDA, čaká nás robota, beda,
veď  blíži sa fašiangová maškaráda.
Vo ŠTVRTOK tiekli nám slinky,
hostitelia si pre nás pripravili šišky. Pokračovať v čítaní

Odovzdávanie polročných výpisov známok

Slniečko ešte slabo hrialo, keď sa učenie začalo.
Bol september.
Mesiace nám ubiehali, veľa sme sa dozvedeli.
Čítali sme, kreslili, aj diktáty písali.
Hrali sme sa so slovami,  cestovali  dejinami.
Cvičili sme  a spievali,  výrobky vyrábali.
Prejsť učivom nie je hračka, za námahu patrí známka.
Žiačik domov v ruke nesie svoje polročné vysvedčenie.
Nie je zlé, je veru pestré, to je pláca za učenie.

Žiaci Spojenej školy, Nová 803, v Dobšinej dostali svoje polročné vysvedčenia. Pre niektorých na nich svietili výborné známky, ale boli aj takí, ktorí  majú v učive medzery a mohli dosiahnuť viac. Pred nimi je výzva pracovať usilovnejšie a známky si opraviť. Pokračovať v čítaní

Rozprávkové Vianoce

dsc09451

Rok s rokom si ruku podáva, pomaly sa končí mesiac december, mesiac, v ktorom sú najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.
Domy, obchody, námestia miest a dedín skrášlila vianočná výzdoba, do nočnej tmy žiaria farebné svetielka.
Aj v našej škole zavládla vianočná atmosféra, vyzdobovalo sa, piekli medovníčky, nacvičoval program, a to teda s veľkým nasadením.
Vyvrcholením snaženia bola vianočná akadémia v sále Kultúrneho domu v Dobšinej, kde sa recitovalo, spievalo a tancovalo. Žiaci sa zmenili na koledníkov, rozprávkové postavy a aj keď u niektorých bola tréma, svoje nacvičené vystúpenia zvládli. Program bol jedinečný, čo ocenili diváci nadšeným potleskom.
Rozchádzame sa na vianočné prázdniny a stretneme sa až v novom roku.
Zaželajme všetkým zamestnancom a žiakom Spojenej školy, Nová 803 v Dobšinej
KRÁSNE VIANOCE A Šťastný nový rok 2017. Pokračovať v čítaní

Regionálny týždeň „Ja a moje mesto“ 21.- 25.novembra 2016

dscn9388

Pondelok – Kto som? – tvorba rodostromu
Žiaci prakticky vytvárali rodostrom svojej rodiny, mnohí zistili, že svojich predkov nepoznajú, čo môže súvisieť s mnohopočetnosťou rómskych rodín.

Utorok – Rozumieme si? – nárečie v Dobšinej a okolí
Bulinérsky jazyk pomaly vymiera, hovoria ním už len najstarší Dobšinčania. My mladší, im vôbec nerozumieme. Pokračovať v čítaní

Nespaľujme odpady

Akcia prebehla od 24.10.2016 do 27.10.2016
Dlhoročne aktuálna téma sa realizovala ako prierezová environmentálna výchova na jednej vyučovacej hodine denne. Posledný deň realizácia prebehla ako celoškolská hromadná akcia v troch skupinách: 1.stupeň, 2. stupeň a OU.
Výrobky vytvorené z odpadových materiálov boli vystavené v priestoroch školy. Pokračovať v čítaní

Hovoríme o jedle

Trvanie akcie od 10.10.2016 do 14.10.2016
Týždeň aktivít patrí k obľúbeným, nakoľko sa hovorí o veciach, ktoré patria ku každodennému životu. Zdravie človeka je cenným darom a netreba ním plytvať. Pokračovať v čítaní

Mosty bez bariér – Pribeník 2016

V Pribeníku sa stretajú všetky stredné školy Košického kraja, kde sa prezentujú svojou prácou formou výstavných stánkov. Tohto roku ich bolo vyše 50. Študenti  stredných škôl pripravili kultúrny program s tancami a spevom.

Zároveň súťažia o naj – výrobok a naj – stánok. V súťaži stánkov naša škola v roku 2015 vyhrala 2. miesto.

Začal sa nový školský rok

Sadá žiačik do lavice,
Ešte sa mu učiť nechce,
Písať, čítať, násobiť –
To sa musí naučiť.
Ešte slnko teplo hreje,
Má sa učiť alebo nie?
Bolo dobre, ale dosť,
Ej, už je čas na múdrosť.
Rok školský nám prináša povinnosť.

Po prázdninách zasadli oddýchnutí žiaci do školských lavíc. Nielen na našej škole, ale vo všetkých školách na Slovensku. Čakajú ich nové učebnice, nové vedomosti, zaujímavé aktivity, krúžková činnosť, súťaže a besedy.

Aj v našej škole sa zaplnili triedy, chodby sa ozývajú smiechom,po schodoch cupkajú kroky žiakov, náhliacich sa na vyučovanie.

Zaželajme žiakom, vedeniu školy, učiteľom a všetkým ostatným, ktorí sa starajú o to, aby sa žiaci mohli nerušene učiť, úspešný školský rok 2016/2017.