Tatranskí rytieri

Magda

Školský rok ukončili ekologicky a odniesli si skvelé ceny

Tatranskí rytieri sú žiaci z 300 základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí sa v školskom roku 2016/2017 zapojili do ekologického projektu. Ten vyvrcholil 27.6.2017 v Nízkych Tatrách jedinečným podujatím Ekofilmárik, festivalom detských ekofilmov. Žiaci, statoční rytieri bojujúci za čistejšiu prírodu, si z podujatia odnášali hodnotné ceny.

V projekte Tatranskí rytieri čelili školáci viacerým súťažným aktivitám. Triedy mali dve povinné aktivity. Prvou bola Eko hliadka, kedy sa zapojení školáci vydali do prírody, obce či mesta a pripísali si zaslúžené body za vyčistenie alebo skrášlenie okolia. Pokračovať v čítaní

Remeselnícky jarmok

Svetom nová správa letí,
v škole majú jarmok deti.
Neučia sa, nakupujú,
Remeslu sa priučujú.

Remeslá, či už krajčírstvo, kováčstvo, hrnčiarstvo, pekárstvo alebo iné živili ľudí. Ručne sa vyrábali výrobky, ktoré sa potom predávali na jarmokoch alebo sa vymieňali za iný tovar. Jarmok bol veľkou udalosťou či už v meste alebo na dedine, lebo  sa tu zišla väčšina obyvateľstva. Pokračovať v čítaní

Doprava trochu inak

Počet dopravných prostriedkov zo dňa na deň narastá , a tým dochádza častejšie k dopravným nehodám. Aj keď naše mesto nemá veľmi frekventovanú dopravu, je potrebné ovládať predpisy, týkajúce sa chodcov a cyklistov- účastníkov dopravnej premávky.
Žiaci Spojenej školy v Dobšinej, Nová 808 prežili zaujímavý týždeň. V rámci prierezovej témy Dopravná výchova sa aktívne zúčastňovali zážitkových aktivít. Ich cieľom bolo precvičiť, čo vedia o dopravných značkách, dopravných predpisoch, samozrejme išlo o vedomosti adekvátne ich veku.

Pokračovať v čítaní

Deň Rómov

Deň 8. 4. bol Medzinárodný deň Rómov. Pri tejto príležitosti sme si v škole prečítali krásnu rómsku rozprávku od Daniely Hivešovej – Šilanovej Čirikloro Mirikloro – Vtáčatko Koráločka. Rozprávka sa žiakom veľmi páčila, a keďže im rozprávku čítali pani učiteľky, veríme, že si odniesli príjemný umelecký zážitok. Pokračovať v čítaní

Deň učiteľov

J.A.KomenskýJediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.
(J. A. Komenský)

Marec – prvý jarný mesiac nastupuje po dlhom zimnom období. Oddýchnutý , plný sily prináša nám hneď niekoľko významných udalostí:
Marec –  mesiac knihy
Medzinárodný deň žien
Deň učiteľov.
Pristavme sa  a zaspomínajme si na J. A . Komenského,  ktorý sa narodil 28. marca a na jeho počesť si v tento deň pripomíname sviatok všetkých učiteľov. Veľký učiteľ národov sa narodil v dobe plnej nepokojov, kedy učiť sa v škole nebolo samozrejmosťou. Celý svoj plodný život venoval výchove a vzdelávaniu, zanechal po sebe diela, v ktorých nachádzajú inšpiráciu celé generácie učiteľov. Status učiteľa sa menil s dobou, ale v centre vždy bol, je a bude žiak a jeho rozvoj osobnosti.
Všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom želáme krásny Deň učiteľov.

 

Talentárium

22. februára 2017 sa v sále Kultúrneho domu v Dobšinej konalo súťažno-zábavné podujatie s názvom Talentárium. Počas pestrého dopoludnia si štvorčlenné družstvá vyskúšali svoju rýchlosť, šikovnosť, presnosť pri plnení zaujímavých úloh. Pozvaní žiaci zo základných škôl z Dobšinej, Nižnej Slanej, Mlyniek – Bielych Vôd, Detského domova , ale aj naši  domáci žiaci vedeli, že medaily nedostanú, ale napriek tomu každú úlohu zvládli s plným nasadením. Obecenstvo so zaujatím sledovalo nielen súťaž, ale aj zábavný program počas prestávok. Pokračovať v čítaní

Fašiangový týždeň máme za sebou

obrázok

Aby sme sa nenudili, fašiangy sme oslávili.
Od pondelka až po piatok, každý deň bol pre nás sviatok.
PONDELOK bol poučný,
veď dozvedeli sme sa, čo sú fašiangy.
V UTOROK   bolo interaktívne videnie,
zaujímavé to bolo učenie.
Nastala STREDA, čaká nás robota, beda,
veď  blíži sa fašiangová maškaráda.
Vo ŠTVRTOK tiekli nám slinky,
hostitelia si pre nás pripravili šišky. Pokračovať v čítaní

Odovzdávanie polročných výpisov známok

Slniečko ešte slabo hrialo, keď sa učenie začalo.
Bol september.
Mesiace nám ubiehali, veľa sme sa dozvedeli.
Čítali sme, kreslili, aj diktáty písali.
Hrali sme sa so slovami,  cestovali  dejinami.
Cvičili sme  a spievali,  výrobky vyrábali.
Prejsť učivom nie je hračka, za námahu patrí známka.
Žiačik domov v ruke nesie svoje polročné vysvedčenie.
Nie je zlé, je veru pestré, to je pláca za učenie.

Žiaci Spojenej školy, Nová 803, v Dobšinej dostali svoje polročné vysvedčenia. Pre niektorých na nich svietili výborné známky, ale boli aj takí, ktorí  majú v učive medzery a mohli dosiahnuť viac. Pred nimi je výzva pracovať usilovnejšie a známky si opraviť. Pokračovať v čítaní

Rozprávkové Vianoce

dsc09451

Rok s rokom si ruku podáva, pomaly sa končí mesiac december, mesiac, v ktorom sú najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.
Domy, obchody, námestia miest a dedín skrášlila vianočná výzdoba, do nočnej tmy žiaria farebné svetielka.
Aj v našej škole zavládla vianočná atmosféra, vyzdobovalo sa, piekli medovníčky, nacvičoval program, a to teda s veľkým nasadením.
Vyvrcholením snaženia bola vianočná akadémia v sále Kultúrneho domu v Dobšinej, kde sa recitovalo, spievalo a tancovalo. Žiaci sa zmenili na koledníkov, rozprávkové postavy a aj keď u niektorých bola tréma, svoje nacvičené vystúpenia zvládli. Program bol jedinečný, čo ocenili diváci nadšeným potleskom.
Rozchádzame sa na vianočné prázdniny a stretneme sa až v novom roku.
Zaželajme všetkým zamestnancom a žiakom Spojenej školy, Nová 803 v Dobšinej
KRÁSNE VIANOCE A Šťastný nový rok 2017. Pokračovať v čítaní