Fašiangy, Turíce…

Pranostiky:
Keď sa mačka cez fašiangy na slnci opeká, potom v pôste za kachle uteká.
Aké fašiangy, taká Veľká noc.
Suché fašiangy, dobrý rok.
Keď sa povie fašiangy, predstavíme si obdobie plesov, zábav, karnevalov, veselej hudby a tradičných fašiangových pochúťok. Toto obdobie veselosti, radosti, dobrého jedla a zábav trvá od sviatku Troch kráľov až po Popolcovú stredu. Pokračovať v čítaní

Nový rok sa začal

Starý kalendár doslúžil, odtrhli sme jeho posledný list a na jeho miesto sme zavesili nový, novučičký. Na jeho prednej strane svieti číslo 2018.
Na prahu nového roka zaželajme všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, všetkým žiakom ŠZŠ a OU :
pevné zdravie
osobné šťastie
každodenné úspechy v pracovnom i osobnom živote.

Prichádza čas vianočný

Zvykne sa povedať: „To najlepšie nakoniec“. Platí to, aj čo sa týka kalendárneho roka a jeho mesiacov.
December si ponechal pre seba najkrajšie sviatky:
Adventné dni sú naplnené očakávaním blížiacich sa vianočných sviatkov.
Mikuláš je v predstavách malých detí tajuplným deduškom, ktorý odmeňuje dobré deti a v noci im naplní čižmičky sladkosťami.
Štedrý deň a dva vianočné sviatky sú naplnené čarom, láskou, štedrosťou, za oknami domov do tmy žiaria svetielka vianočných stromčekov a ľudia sú si navzájom blízky. Pokračovať v čítaní

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

Znamená pre nás priateľ to isté ako kamarát? Nie, je medzi nimi rozdiel. Každý z nás môže mať mnoho známych, mnoho kamarátov, no len pár skutočne dobrých priateľov.
S kamarátom trávime svoj voľný čas,  navzájom si pomáhame ,keď je to potrebné. A priateľ? Je to osoba blízka našej duši i srdcu, delíme sa s ním  o náš úspech i neúspech, o našu radosť i žiaľ, o naše problémy a starosti. Priateľ je človek s ktorým sa smejeme, ale i plačeme. Pokračovať v čítaní

Tatranskí rytieri „ Čo nového v našom meste“

Realizovateľný projekt Tatranskí rytieri sa projektovo pripravoval v máji a júni 2017. Realizáciu sme plánovali v priebehu jedného školského polroka  – učebňu na školskom dvore. Keďže sme boli úspešní a zamestnanci TMR nám chceli pomôcť v presnom termíne 13.10.2017, museli sme prípravné práce výrazne urýchliť.
V priebehu septembra až októbra sme pripravili drevené objekty – reliéfna mapa mesta Dobšiná, informačné tabule o flóre a faune mesta, hru Človeče nehnevaj sa , experimentálne sadbové objekty, ploty, lavičky, sedenie, drevený oporný múrik… Okrem TMR nám materiálne aj finančne výdatne pomohli Mestské lesy s.r.o. v Dobšinej.
Žiaci natierali drevené komponenty, pripravili veselý detský plot, previedli zemné práce, lepili drobné časti reliéfnej mapy mesta… Pokračovať v čítaní

Tatranskí rytieri na Štrbskom Plese

Spojená škola v Dobšinej má za sebou veľký úspech v celoslovenskej súťaži Tatranskí rytieri.
Projekt Tatranskí rytieri bol zameraný pre žiakov základných a stredných škôl. Rytier Rysko, maskot projektu, pochádza z Vysokých Tatier. Ako správny rytier je zodpovedný a chrabrý. Rozhodol sa, že svoj život zasvätí vznešenému poslaniu. Jeho cieľom bolo uchrániť krásu našej prírody pre ďalšie generácie. Nie je to ľahká úloha a preto si hľadal kamarátov, ktorým na prírode záleží tak, ako jemu. Aby sa stali pravými rytiermi, nestačí to len povedať ale aj dokázať svojimi skutkami.
Naša škola sa v minulom školskom roku zapojila do projektu Tatranskí rytieri. Žiaci počas celého školského roka plnili rôzne environmentálne úlohy a venovali sa tak pomoci prírode. Častými vychádzkami pedagógovia viedli žiakov k ochrane prírody a zbierali odpad, ktorý do prírody nepatrí. Výtvarne aj projektovo sa škola zapojila do súťaží a snaha sa im vyplatila. Ich projekt získal v celoslovenskej súťaži krásne 2. miesto. Takzvaná EKO učebňa, projekt, ktorý vymyslela Mgr. Pamulová, bude umiestnená na školskom dvore a slávnostne otvorená už tento mesiac. Pokračovať v čítaní

Školský rok sa začal

Prázdniny nám preleteli,
ani sme sa nenazdali.
Slnka, vody, voľnosti
užili sme si dosti.
Slniečko už slabšie hreje,
do školy sa žiačik berie,
chystá sa na učenie,
veď veľa ešte nevie…..

Do lavíc Spojenej školy  v Dobšinej zasadli po prázdninách oddýchnutí žiaci, ale s nimi nastúpili aj všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.
Všetci s veľkou chuťou pustiť sa do práce: učitelia s predsavzatím naučiť žiakov veľa nového a žiaci pripravení pracovať podľa svojich možností a schopností.
Všetkým spoločne želáme úspešný školský rok 2017/2018.

Mosty bez bariér

Most je  stavba spájajúca brehy riek  alebo údolí, premosťuje cestu, ulicu, ale   umožňuje aj  ľuďom stretávať sa. Mosty bez bariér nie sú stavbou v pravom zmysle slova, je to festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí, a zároveň akciou pre široké okolie, pre žiakov, ich rodičov, obyvateľov nielen z blízkeho regiónu, ale každého, kto sa chce podieľať na ich stavaní.
Tento rok sa podujatie konalo už po deviaty raz, opätovne  v areáli Strednej odbornej školy J. Majlátha v Pribeníku v okrese Trebišov  zúčastnilo sa jej 40 stredných škôl v pôsobnosti Košického kraja.. Celodenný festival ponúkal ukážky  zručnosti a schopnosti žiakov a študentov stredných škôl i špeciálnych škôl bez rozdielu ich zdravotného stavu a národností. Jedným slovom cieľom bolo vzájomné spoznávanie sa a prezentácia znevýhodnených a zdravých stredoškolákov. Pokračovať v čítaní

Tatranskí rytieri

Magda

Školský rok ukončili ekologicky a odniesli si skvelé ceny

Tatranskí rytieri sú žiaci z 300 základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí sa v školskom roku 2016/2017 zapojili do ekologického projektu. Ten vyvrcholil 27.6.2017 v Nízkych Tatrách jedinečným podujatím Ekofilmárik, festivalom detských ekofilmov. Žiaci, statoční rytieri bojujúci za čistejšiu prírodu, si z podujatia odnášali hodnotné ceny.

V projekte Tatranskí rytieri čelili školáci viacerým súťažným aktivitám. Triedy mali dve povinné aktivity. Prvou bola Eko hliadka, kedy sa zapojení školáci vydali do prírody, obce či mesta a pripísali si zaslúžené body za vyčistenie alebo skrášlenie okolia. Pokračovať v čítaní