Škola priateľská deťom

Žijeme v malom meste, preto aj výška zbierky v prospech detí žijúcich v nedostatku nebude veľká. Na hodinách sme porozprávali našim žiakom, v akých zlých podmienkach deti Ukrajiny žijú. Už niekoľko rokov v krajine vládnu nepokoje a táto situácia je obzvlášť ťažká práve pre deti – mnohé rodiny sa stretávajú s obrovskými ťažkosťami, museli sa už niekoľkokrát sťahovať. Týždeň modrého gombíka a výťažok zbierky je venovaný týmto deťom. Radi sme sa zapojili do tejto zbierky a jej výťažok nie je veľký, ale snáď aj malá kvapka prispeje k dobrému dielu.

Rovnako sme sa zapojili aj do Vianočnej zbierky , ktorá bola organizovaná pod názvom Vianočná zbierka UNICEF 2017. Tieto vyzbierané finančné prostriedky boli venované na riešenie aktuálnych humanitárnych kríz vo svete.

 

Metodický deň

Školy a školské zariadenia v pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach sa pravidelne stretávajú na metodických združeniach. Tieto stretnutia sú organizované podľa pracovných pozícií, aby výmena skúseností či získavanie nových informácií bolo inšpiratívne a obohacujúce.
10. mája 2018 sa konalo metodické združenie na pôde Spojenej školy, Nová 803, v Dobšinej za účasti učiteľov tunajšej školy, učiteľov zo ŠZŠ internátnej v Rožňave a učiteľov z Reedukačného centra Mlynky – Biele Vody. Pokračovať v čítaní

Deň Zeme

Na ceste papier leží,
každý okolo neho chodí.
Nik sa nezohne,
každý ho prehliadne.
Ráno do školy ide žiačik:
Kto odhodil ten papierik?
Nevadí, ja som to nebol,
ale ten papier som zdvihol.
Deň Zeme je deň venovaný Zemi a každoročne sa koná 22. apríla. Pokračovať v čítaní

Talentárium 2018

Prešiel rok a prešiel čas,
zas sme prišli medzi vás.
Celý rok sme premýšľali,
čím by sme vás potešili……

Týmito slovami začali Talentárko a Talentárka v sále Kultúrneho domu integračnú aktivitu pod názvom TALENTÁRIUM. V sále sa súťažilo, smialo, hádalo, tancovalo, športovalo a diváci sa mali teda na čo pozerať. Pokračovať v čítaní

Fašiangy, Turíce…

Pranostiky:
Keď sa mačka cez fašiangy na slnci opeká, potom v pôste za kachle uteká.
Aké fašiangy, taká Veľká noc.
Suché fašiangy, dobrý rok.
Keď sa povie fašiangy, predstavíme si obdobie plesov, zábav, karnevalov, veselej hudby a tradičných fašiangových pochúťok. Toto obdobie veselosti, radosti, dobrého jedla a zábav trvá od sviatku Troch kráľov až po Popolcovú stredu. Pokračovať v čítaní

Nový rok sa začal

Starý kalendár doslúžil, odtrhli sme jeho posledný list a na jeho miesto sme zavesili nový, novučičký. Na jeho prednej strane svieti číslo 2018.
Na prahu nového roka zaželajme všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, všetkým žiakom ŠZŠ a OU :
pevné zdravie
osobné šťastie
každodenné úspechy v pracovnom i osobnom živote.

Prichádza čas vianočný

Zvykne sa povedať: „To najlepšie nakoniec“. Platí to, aj čo sa týka kalendárneho roka a jeho mesiacov.
December si ponechal pre seba najkrajšie sviatky:
Adventné dni sú naplnené očakávaním blížiacich sa vianočných sviatkov.
Mikuláš je v predstavách malých detí tajuplným deduškom, ktorý odmeňuje dobré deti a v noci im naplní čižmičky sladkosťami.
Štedrý deň a dva vianočné sviatky sú naplnené čarom, láskou, štedrosťou, za oknami domov do tmy žiaria svetielka vianočných stromčekov a ľudia sú si navzájom blízky. Pokračovať v čítaní

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

Znamená pre nás priateľ to isté ako kamarát? Nie, je medzi nimi rozdiel. Každý z nás môže mať mnoho známych, mnoho kamarátov, no len pár skutočne dobrých priateľov.
S kamarátom trávime svoj voľný čas,  navzájom si pomáhame ,keď je to potrebné. A priateľ? Je to osoba blízka našej duši i srdcu, delíme sa s ním  o náš úspech i neúspech, o našu radosť i žiaľ, o naše problémy a starosti. Priateľ je človek s ktorým sa smejeme, ale i plačeme. Pokračovať v čítaní

Tatranskí rytieri „ Čo nového v našom meste“

Realizovateľný projekt Tatranskí rytieri sa projektovo pripravoval v máji a júni 2017. Realizáciu sme plánovali v priebehu jedného školského polroka  – učebňu na školskom dvore. Keďže sme boli úspešní a zamestnanci TMR nám chceli pomôcť v presnom termíne 13.10.2017, museli sme prípravné práce výrazne urýchliť.
V priebehu septembra až októbra sme pripravili drevené objekty – reliéfna mapa mesta Dobšiná, informačné tabule o flóre a faune mesta, hru Človeče nehnevaj sa , experimentálne sadbové objekty, ploty, lavičky, sedenie, drevený oporný múrik… Okrem TMR nám materiálne aj finančne výdatne pomohli Mestské lesy s.r.o. v Dobšinej.
Žiaci natierali drevené komponenty, pripravili veselý detský plot, previedli zemné práce, lepili drobné časti reliéfnej mapy mesta… Pokračovať v čítaní

Tatranskí rytieri na Štrbskom Plese

Spojená škola v Dobšinej má za sebou veľký úspech v celoslovenskej súťaži Tatranskí rytieri.
Projekt Tatranskí rytieri bol zameraný pre žiakov základných a stredných škôl. Rytier Rysko, maskot projektu, pochádza z Vysokých Tatier. Ako správny rytier je zodpovedný a chrabrý. Rozhodol sa, že svoj život zasvätí vznešenému poslaniu. Jeho cieľom bolo uchrániť krásu našej prírody pre ďalšie generácie. Nie je to ľahká úloha a preto si hľadal kamarátov, ktorým na prírode záleží tak, ako jemu. Aby sa stali pravými rytiermi, nestačí to len povedať ale aj dokázať svojimi skutkami.
Naša škola sa v minulom školskom roku zapojila do projektu Tatranskí rytieri. Žiaci počas celého školského roka plnili rôzne environmentálne úlohy a venovali sa tak pomoci prírode. Častými vychádzkami pedagógovia viedli žiakov k ochrane prírody a zbierali odpad, ktorý do prírody nepatrí. Výtvarne aj projektovo sa škola zapojila do súťaží a snaha sa im vyplatila. Ich projekt získal v celoslovenskej súťaži krásne 2. miesto. Takzvaná EKO učebňa, projekt, ktorý vymyslela Mgr. Pamulová, bude umiestnená na školskom dvore a slávnostne otvorená už tento mesiac. Pokračovať v čítaní