Oznam o udelení riaditeľského voľna

riaditelske-volno-348x215

Riaditeľka Spojenej školy, Nová 803, Dobšiná podľa § 3ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách informuje v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy na deň 28.03.2022 z prevádzkových dôvodov. Tento oznam nie je určený žiakom MŠ. Prevádzka MŠ funguje v nezmenenom celodennom režime. V školskom roku 2021/2022 ide v poradí o 1. deň riaditeľského voľna.

Mgr. Milada Breuerová riaditeľka

Beseda „SOM TU DOMA“

Priaznivá epidemiologická situácia umožnila uvoľniť  opatrenia v školstve, a to znamená, že je možné pre žiakov organizovať zážitkové aktivity, ktoré  sú prínosom pre ich vzdelávací proces.
Odkiaľ prišli Rómovia ?
Kedy prestali kočovať?
Rómovia či Cigáni?
Aké sú ich tradície a tradičné jedlá?
Aj Rómovia sú hrdí na významné osobnosti……. Pokračovať v čítaní

Karneval v ŠKD a MŠ

Fašiangové šantenie všetky smútky zaženie,
masky každý robí tajne, počuť iba šepotanie.
Kto sa ukryl pod maskou
bude chvíľku záhadou.
Na školský karneval sa všetky deti tešili
a  veru si ho aj dostatočne užili.

Z množstva spoločných akcií pre deti v školskom klube, ale aj v materskej škôlke k tým zvlášť očakávaným a obľúbeným patrí karneval. A tak to bolo aj tento rok. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu! Predchádzalo mu vymýšľanie a príprava masiek pre každé dieťa, na čo bola potrebná kreativita všetkých vychovávateliek ŠKD a učiteliek MŠ, ale pre radosť detí a veselé iskričky v ich očiach vynaložená námaha stála za to. Deti našej školy sa za dverami svojich tried zmenili na karnevalové masky, a potom už nasledovala veselá, družná, ozajstná karnevalová zábava.

Tešíme sa na karneval o rok!