Mesačné archívy: máj 2016

Metodický deň

resized_DSC05240

„Daj každému dňu šancu,
aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.“

Mark Twain

4. máj 2016 nebol pre pedagogických zamestnancov špeciálnych základných škôl a odborných učilíšť v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice – odboru školstva. bežným pracovným dňom.

Učitelia, majstri a vychovávatelia sa zúčastnili METODICKÉHO DŇA na vybraných školách v kraji. Medzi ne patrila aj naša škola, ktorá pripravila program a aktivity v sekcii: Odborné učilištia.

Hlavným cieľom pracovného dňa bolo oboznámiť sa s novými teoretickými poznatkami, týkajúcimi sa školskej práce, ale aj aktívne sa realizovať  v praktickej činnosti v tvorivých dielňach. Interaktívne a zážitkové aktivity s drevom, textilom a hlinou boli zamerané na praktické a inovatívne činnosti, ktoré môžu všetci využívať alebo modifikovať v každodennej práci so žiakmi.

Metodický deň bol prínosný vo vedomostnej oblasti, ale aj v oblasti sociálnych vzťahov, nakoľko si všetci pedagogickí zamestnanci mohli vymeniť poznatky a praktické skúsenosti z práce so žiakmi.

Veríme, že každý z nich si odnášal z našej školy čo najviac nového a prínosného. Pokračovať v čítaní